Điện thoại: 08.39140840
Fax: 08.39140841
Hộp thư:
Địa chỉ: Tầng 10, Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TPHCM.
  • Phó Trưởng phòng phụ trách văn phòng ĐD
  • 08.39140841
  • Khoadda@moit.gov.vn

A. Vị trí và chức năng

1. Văn phòng đại diện Cục Hóa chất tại thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Cục Hóa chất - Bộ Công Thương, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

2. Văn phòng đại diện có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch:

- Tên tiếng việt: Văn phòng đại diện Cục Hóa chất tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Tên tiếng anh: Representative Office of the Vietnam Chemicals Agency in Ho Chi Minh City;

- Tên viết tắt: Vinachemia RS;

- Trụ sở: Lầu 2, số 12 Võ Văn Kiệt, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

B. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tiếp nhận hồ sơ khai báo và thực hiện khai báo hóa chất của các tổ chức cá nhân nhập khẩu hóa chất tại khu vực phía Nam.

2. Tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn xây dựng, tham gia Hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất của các tổ chức cá nhân hoạt động hóa chất thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm tại khu vực phía Nam.

3. Tham gia đoàn thanh sát Công ước vũ khí hóa học tại các cơ sở hoạt động hóa chất khu vực phía Nam khi có yêu cầu.

4. Tham gia kiểm tra hoặc kiểm tra và xử lý cá hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động hóa chất theo ủy quyền.

5. Tham gia hướng dẫn và phối hợp kiểm tra  tại các tỉnh phía Nam về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch; tham gia thực hiện đề tài, dự án, chương trình về hoạt động hóa chất; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động hóa chất.

6. Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm và năm năm về công nghiệp hóa chất, về sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và nhập khẩu hóa chất.

7. Tổng hợp, thống kê, lập báo cáo tình hình hoạt động hóa chất của các tỉnh phía Nam;

8. Là đầu mối đón tiếp Lãnh đạo và các cán bộ của Cục vào công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng ủy quyền.

Danh sách cán bộ
Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Tiên Minh Hải Chuyên viên 08.39140840 Haitm@moit.gov.vn
Trần Nguyễn Thanh Xuân Chuyên viên 08.39140840 Xuantnt@moit.gov.vn