Thông báo
PHIẾU KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN NĂNG LỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÂN BÓN
(02/12/2021) - Triển khai Đề án “Xây dựng và vận hành hiệu quả cảnh báo sớm về Phòng vệ thương mại theo Quyết định 316⁄QĐ-TTg ngày 01⁄3⁄2021 và Quyết định số 1499⁄QĐ-BCT ngày 28⁄5⁄2021”, Cục Hóa chất được Bộ Công Thương giao chủ trì thực hiện Nhiệm vụ “Khảo sát, thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu một số nghành hành thuộc lĩnh vực phân bón”.
Lấy ý kiến dự thảo hồ sơ Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP ...
(09/07/2021) - Lấy ý kiến dự thảo hồ sơ Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021
(02/06/2021) - Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021
Thông báo v⁄v Phiếu khảo sát sửa đổi Luật Hóa chất
(12/04/2021) - Thông báo v⁄v Phiếu khảo sát sửa đổi Luật Hóa chất
Triển khai cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng qua cơ chế Một cửa quốc gia
(15/03/2021) - Triển khai cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng qua cơ chế Một cửa quốc gia
Thông báo về việc khai báo hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF năm 2020
(22/02/2021) - Thông báo về việc khai báo hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF năm 2020
Thông báo về việc bổ sung thông tin vào Danh mục Hóa chất Quốc gia
(16/10/2020) - Thông báo về việc bổ sung thông tin vào Danh mục Hóa chất Quốc gia
THÔNG BÁO HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ GHS
(15/10/2020) - Điều 27 Luật Hóa chất quy định việc phân loại, ghi nhãn hóa chất được thực hiện theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (viết tắt là GHS). Nội dung này được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ và Thông tư số 32⁄2017⁄TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương.
Tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13⁄2018⁄TT-BCT
(26/08/2020) - Tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13⁄2018⁄TT-BCT
Chỉ thị số 12⁄CT-BCT ngày 13⁄8⁄2020 của Bộ Công Thương về việc Tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy ...
(17/08/2020) - Trong những năm gần đây, công tác quản lý hóa chất nguy hiểm (HCNH), tiền chất thuốc nổ (TCTN) và vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) được thực thi khá nền nếp, tuân thủ quy định Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Hóa chất và các văn bản hướng dẫn đã góp phần đảm bảo an toàn, an ninh và trật tự xã hội. Tuy ...
Bổ sung thông tin vào Dự thảo Danh mục hóa chất quốc gia
(08/04/2020) - Bổ sung thông tin vào Dự thảo Danh mục hóa chất quốc gia
Thông báo thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của Cục Hóa chất - Bộ Công Thương ...
(21/01/2020) - Thông báo thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của Cục Hóa chất - Bộ Công Thương
Thông báo về việc khai báo hằng năm các hóa chất Bảng thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm vũ ...
(03/01/2020) - Thông báo về việc khai báo hằng năm các hóa chất Bảng thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học
Thông báo về Khóa đào tạo "Associate Programme 2020" trong khuôn khổ Công ước Cấm vũ khí hóa học
(18/12/2019) - Thông báo về Khóa đào tạo "Associate Programme 2020" trong khuôn khổ Công ước Cấm vũ khí hóa học
Chỉ thị nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp
(10/10/2019) - Chỉ thị nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp
Thông báo ký hợp đồng, thuyết minh đề tài, dự án năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược
(10/01/2019) - Thông báo ký hợp đồng, thuyết minh đề tài, dự án năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược
Thông báo áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa (tiền chất công nghiệp) xuất khẩu, nhập khẩu đối với khu ...
(03/01/2019) - Thông báo áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa (tiền chất công nghiệp) xuất khẩu, nhập khẩu đối với khu vực hải quan riêng
Thông báo bãi bỏ các quy định quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp tại Thông tư 42⁄2013⁄TT-BCT của Bộ ...
(24/12/2018) - Thông báo bãi bỏ các quy định quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp tại Thông tư 42⁄2013⁄TT-BCT của Bộ Công Thương
Thông báo về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công Thương
(24/12/2018) - Thông báo về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công Thương
Thông báo bổ sung thông tin vào danh mục hóa chất quốc gia
(14/09/2018) - Thông báo bổ sung thông tin vào danh mục hóa chất quốc gia
Thông báo về việc vận hành chính thức Hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia
(02/08/2018) - Thông báo về việc vận hành chính thức Hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia
Thông báo đăng ký kế hoạch năm 2019 thuộc Chương trình Hóa dược
(22/02/2018) - Ban điều hành Chương trình Hóa dược thông báo để các đơn vị có nhu cầu, khả năng thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu của Chương trình Hóa dược góp ý, đề xuất và tiến hành đăng ký các nội dung cho năm 2019. Nội dung đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong phạm vi các nhiệm vụ , nội dung được quy định trong Quyết định ...
Thông báo về việc thay đổi tài khoản giao dịch Cục Hóa chất
(31/07/2017) - Thông báo về việc thay đổi tài khoản giao dịch
Tuyển sinh đào tạo sau đại học chuyên ngành Hóa dược tại các cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc Chương ...
(18/07/2017) - Tuyển sinh đào tạo sau đại học chuyên ngành Hóa dược tại các cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc Chương trình Hóa dược năm 2017
Đăng ký tham dự Đối thoại Hóa chất trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức lần thứ ba (SOM3), APEC ...
(12/07/2017) - Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2017 (APEC 2017)
Thông báo Tuyển chọn giao trực tiếp các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2018 thuộc Chương trình ...
(26/05/2017) - Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược) Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1837⁄QĐ-BCT ngày 23 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện ...
Gia hạn thời gian đăng ký kế hoạch năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược
(08/02/2017) - Văn phòng Hóa dược thông báo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dược⁄hóa dược như sau:
Đăng ký kế hoạch năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược
(17/01/2017) - Văn phòng Hóa dược, Bộ Công Thương thông báo để các đơn vị có nhu cầu, khả năng thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu của Chương trình Hóa dược góp ý, đề xuất và tiến hành đăng ký các nội dung cho năm 2018.
Lấy ý kiến "Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất" ...
(09/08/2016) - Lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 108⁄2008⁄NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26⁄2011⁄NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108⁄2008⁄NĐ-CP
Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược
(26/05/2016) - Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược) Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4049⁄QĐ-BCT ngày 25 tháng 5 năm 2016 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện ...
Thông báo xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp Vương quốc Anh
(08/04/2016) - Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Đại diện tham tán thương mại Bộ Công Thương tại Vương quốc Anh thông báo về việc Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh sẽ tổ chức một số sự kiện quảng bá, giới thiệu nhằm xúc tiến thương mại và thúc đẩy việc hợp tác đầu tư trong đó có lĩnh vực hóa chất giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Anh.
Thông báo đăng ký kế hoạch 2017 thuộc Chương trình Hóa dược
(09/03/2016) - Triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Chương trình Hóa dược,Ban điều hành chương trình hóa dược thông báo đăng ký kế hoạch 2017 thuộc Chương trình Hóa dược
Thông báo về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu
(02/03/2016) - Thực hiện Quyết định số 06⁄2008⁄QĐ-BCT ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành “Quy chế hoạt động, quản lý và điều hành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020”, Văn phòng Hóa dược thông báo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình Hóa dược nộp hồ sơ phê duyệt ...
Thông báo kiểm tra định kỳ
(01/03/2016) - Thực hiện Quyết định số 06⁄2008⁄QĐ-BCT ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Văn phòng Hóa dược tổ chức kiểm tra định kỳ về nội dung, tiến độ, tình hình sử dụng kinh phí...đến hết tháng 3 năm 2016 của các đề tài, dự án thuộc Chương trình Hóa dược.
Thông báo tuyển chọn, xét chọn các đề tài, dự án SXTN năm 2015 thuộc Chương trình Hóa dược
(01/06/2015) - Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3897⁄QĐ-BCT ngày 05 tháng 5 năm 2014 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, xét chọn thực hiện kế hoạch năm 2015 thuộc Chương trình Hóa dược. Nhằm triển khai việc tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015, Bộ Công Thương xin thông báo tuyển chọn, xét chọn các đề tài, dự ...
Thông báo tuyển chọn, xét chọn các đề tài, dự án SXTN năm 2016 thuộc Chương trình Hóa dược
(01/05/2015) - Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3669⁄QĐ-BCT ngày 16 tháng 4 năm 2014 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, xét chọn thực hiện kế hoạch năm 2015 thuộc Chương trình Hóa dược