Hợp tác quốc tế
Bản dịch Công ước Minamata về thủy ngân
(28/10/2020) - Bản dịch Công ước Minamata về thủy ngân
Đối thoại chính sách lần thứ 8 giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế Công nghiệp và Thương ...
(19/12/2019) - Đối thoại chính sách lần thứ tám đã được tổ chức tại tại Tokyo, Nhật Bản trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản (METI) về quản lý hóa chất.
Đối thoại Hóa chất lần thứ 19 và các cuộc họp liên quan trong khuôn khổ SOM3, APEC Việt Nam 2017 ...
(29/08/2017) - Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2017 (APEC 2017). Trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức lần thứ ba (SOM3) tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 8 năm 2017, Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) đã tham dự Đối thoại Hóa chất lần thứ 19 và các cuộc họp liên quan (Diễn đàn xây ...
Đối thoại Hóa chất lần thứ 18 trong khuôn khổ SOM1, APEC Việt Nam 2017
(24/02/2017) - Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2017 (APEC 2017). Trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức lần thứ nhất (SOM1) tại thành phố Nha Trang, Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) đã tham dự Cuộc họp trù bị Công nghiệp (Industry Pre-meeting) và Đối thoại Hóa chất (Chemical Dialogue) với vai trò là nước chủ nhà APEC 2017.
Công ước của liên hợp quốc về chất thủy ngân độc hại
(19/01/2017) - Công ước của liên hợp quốc về chất thủy ngân độc hại