Thông báo về Khóa đào tạo "Associate Programme 2020" trong khuôn khổ Công ước Cấm vũ khí hóa học Ngày đăng: 18/12/2019
Thông báo về Khóa đào tạo "Associate Programme 2020" trong khuôn khổ Công ước Cấm vũ khí hóa học
"Với vai trò là Thường trực Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Công ước Cấm vũ khí Hóa học, Cục Hóa chất thông báo về khóa đào tạo Associate Programme 2020 trong khuôn khổ Công ước như sau:
 
1. Ban thư ký kỹ thuật thông báo cho các quốc gia thành viên về việc đề cử 01 ứng viên tham dự Chương trình liên kết OPCW 2020 (Associate Programme 2020) tại thành phố La Hay, Hà Lan hoặc một địa điểm khác từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 25 tháng 9 năm 2020. Chương trình nhằm mục đích thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của Công ước, hướng tới việc sử dụng hóa chất cho mục đích hòa bình.
 
2. Thông tin chi tiết về Chương trình và điều kiện đối với ứng viên được thể hiện tại tài liệu đính kèm của Ban thư ký OPCW.
 
3. Ứng viên đáp ứng được điều kiện và có mong muốn tham dự Chương trình xin điền Phiếu đăng ký và gửi về Cục Hóa chất trước ngày 15 tháng 01 năm 2020 để được xem xét, tuyển chọn và đề cử. Ứng viên đăng ký phải được sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan chủ quản.
 
4. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Lê Việt Thắng, Phòng Quản lý hóa chất, 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024 2220 5136; email: ThangLV@moit.gov.vn; di động: 0982230483".
 
Chi tiết xem Tại đây