Đối thoại chính sách lần thứ 8 giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản (METI) về quản lý hóa chất Ngày đăng: 19/12/2019
Đối thoại chính sách lần thứ tám đã được tổ chức tại tại Tokyo, Nhật Bản trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản (METI) về quản lý hóa chất.

Các chuyên gia của Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI); Viện Công nghệ và đánh giá quốc gia (NITE); Hiệp hội hóa chất Nhật Bản (JCIA) trình bày và thảo luận các nội dung liên quan đến: giới thiệu thủ tục đánh giá hóa chất mới cũng như công tác bảo mật thông tin hóa chất theo bộ Luật kiểm soát hóa chất quản lý hóa chất của Nhật Bản (CSCL); các tiêu chí đánh giá hóa chất mới và một số trường hợp tính toán cụ thể các tiêu chí; thiết kế và công cụ thực hiện phân loại và ghi nhãn hóa chất theo hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS);

Cục Hóa chất – Bộ Công Thương Việt Nam cập nhật tình hình quản lý hóa chất tại Việt Nam; cập nhật xây dựng Danh mục Hóa chất Quốc gia; Xây dựng dự thảo Đánh giá hóa chất mới; xây dựng modul phân loại GHS tích hợp vào Hệ thống Danh mục Hóa chất Quốc gia

Đoàn đã đi thăm công ty hóa chất LSI Medience Coorporation thuộc tập đoàn Mitsubishi (sản xuất các hóa chất cơ bản; hóa chất phục vụ công nghệ thông tin; hóa dược, hóa chất bảo vệ thực vật và phòng thí nghiệm hỗ trợ xét nghiệm phục vụ sức khỏe con người và môi trường) tại Nhật Bản và được nghe trình bày về hoạt động đánh giá hóa chất mới cũng như tham quan phòng thí nghiệm đạt chuẩn GLP (phòng thí nghiệm tốt).

Trong giai đoạn tiếp theo phía Nhật Bản sẵn lòng cung cấp cho Cục Hóa chất danh mục trong CSCL (danh mục hóa chất của Nhật Bản) như danh mục hóa chất quốc tế tham khảo; tiếp tục hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho cán bộ Cục Hóa chất hoàn thiện cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia. Tổ chức các hoạt động tăng cường năng lực quản lý liên quan đến hóa chất: hội thảo, seminar, các khóa đào tạo cho các đối tượng tham gia quản lý các cấp thông qua các khóa học về Phân loại và ghi nhãn hóa chất theo hệ thống hài hòa toàn cầu GHS và quản lý hóa chất do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA); Hiệp hội Hóa học công nghiệp Nhật Bản (JCIA) tổ chức.

Hai bên đã ký kết Biên bản làm việc lần thứ tám vào ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.