Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến lần thứ 26 Nhóm công tác về Công nghiệp hóa chất Ủy ban hợp tác Kinh tế - Công nghiệp ASEAN – Nhật Bản (The 26th Meeting of the AMEICC Working Group on Chemical Industry) Ngày đăng: 27/08/2021
Ủy ban hợp tác Kinh tế - Công nghiệp ASEAN – Nhật Bản (AMEICC) được thành lập từ năm 1998 với mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN, tăng cường hợp tác công nghiệp và hỗ trợ hợp tác phát triển giữa Nhật Bản và các nước thành viên ASEAN. Nhóm công tác về Công nghiệp hóa chất (AMEICC WG CI) là một trong những lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong AMEICC nhằm tạo ra nền tảng đối thoại giữa các cơ quan chính phủ và ngành công nghiệp hóa chất để thúc đẩy tự do hóa thương mại. Từ năm 1998 đến năm 2020, AMEICC WG CI đã có 25 kỳ họp và được tổ chức luân phiên giữa các quốc gia ASEAN. Trong đó, Việt Nam là nước chủ nhà của AMEICC WG CI vào các năm 2001, 2008 và 2014. Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19, Kỳ họp lần thứ 26 của Nhóm công tác về Công nghiệp hóa chất Ủy ban hợp tác Kinh tế - Công nghiệp ASEAN – Nhật Bản tiếp tục được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Tham gia kỳ họp lần này có hơn 80 đại biểu đại diện cho Chính phủ và ngành công nghiệp hoá chất của Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á. Ông Nguyễn Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hoá chất, Bộ Công Thương Việt Nam và Bà Asako Kobayashi, Giám đốc đối ngoại, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương Nhật Bản đồng chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hoá chất đã nhấn mạnh: Tại Việt Nam, công nghiệp hóa chất được coi là ngành nền tảng, vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế với sản lượng hàng năm chiếm khoảng 11% tổng sản lượng công nghiệp. Mặc dù đại dịch Covid-19 tạo ra nhiều thách thức cho nền kinh tế của Việt Nam và thế giới nhưng may mắn thay, sản xuất hóa chất đã có dấu hiệu cải thiện trong quý đầu tiên của năm 2021, với tỷ lệ tăng trưởng 31,5%. Chính phủ Việt Nam đã và đang đặt mục tiêu giảm thiểu tác hại tiêu cực của ngành công nghiệp hóa chất đối với sức khỏe con người và môi trường. Cục Hoá chất đang triển khai 02 dự án hợp tác quốc tế về nội dung này. Thứ nhất, dự án do UNDP tài trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng Hóa học xanh tại Việt Nam nhằm giảm phát thải POPs và khí nhà kính. Thứ hai, sáng kiến do Ngân hàng Thế giới tài trợ để ngành hoá chất "giảm cacbon" và chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang soạn thảo chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 với mục tiêu hoàn thiện khung pháp lý, tạo cơ chế thành lập một số khu công nghiệp hoá chất chuyên biệt áp dụng các nguyên tắc hoá học xanh và mô hình kinh tế tuần hoàn. Việt Nam mong muốn tăng hợp tác với các nước ASEAN và Nhật Bản để đạt được mục tiêu phát triển bền vững cho ngành ngành công nghiệp hoá chất.

Nội dung chính của kỳ họp lần thứ 26 AMEICC WG CI do Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì bao gồm: i) Cập nhật về cơ sở dữ liệu an toàn hóa chất chung giữa Nhật Bản và ASEAN (AJCSD) và phần mềm hỗ trợ phân loại hỗn hợp hóa chất; ii) Cập nhật về hoạt động của ngành công nghiệp hóa chất Nhật Bản và các nước ASEAN; iii) Giới thiệu về Kế hoạch hành động an toàn hóa chất từ Nhật Bản, tập trung vào hoạt động giảm thiểu phát thải carbon và áp dụng nền kinh tế tuần hoàn trong công nghiệp hoá chất; iv) Chia sẻ kinh nghiệm hợp tác pháp lý về quản lý hóa chất trong ASEAN.

Việc đồng chủ trì Hội nghị lần thứ 26 của AMEICC WG CI đã cho thấy sự đánh giá cao của bạn bè quốc tế về vai trò và nỗ lực của Việt Nam trong quản lý hóa chất. Đây cũng là dịp để Việt Nam thể hiện trách nhiệm của quốc gia thành viên ASEAN và đồng thời là cơ hội để nâng cao vị thế của Việt Nam trong các hoạt động đối ngoại về quản lý an toàn hóa chất. Ngoài ra, đây còn là cơ hội tốt để Việt Nam học tập kinh nghiệm quốc tế nhằm hoàn thiện khung pháp lý về quản lý hóa chất và tăng cường hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất trong bối cảnh Cục Hóa chất đang được giao chủ trì sửa đổi Luật Hóa chất năm 2007 và xây dựng Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040./.