Số hiệu : 85/2015/TT-BTC
Tên văn bản: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Thứ trưởng Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 03/06/2015
Tệp đính kèm