Điện thoại: 024 222 05 057
Fax: 024 222 05 038
Hộp thư:
Địa chỉ: Địa chỉ: 21 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm- Hà Nội
 • Cục trưởng
 • 024 22205059
 • ThanhNV@moit.gov.vn
 • Phó Cục Trưởng
 • 024.22205106
 • NgocLH@moit.gov.vn
 • Phó Cục Trưởng
 • 024.22205638
 • LienNK@moit.gov.vn
 • Phó Cục Trưởng
 • 024.62705558
 • SinhNX@moit.gov.vn