CỤC HÓA CHẤT
Địa chỉ: 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm , Hà Nội
Điện thoại: 0422205057-0462874499
Fax: 0422205038
Email: chc.gov.vn Website:cuchoachat.gov.vn