Thông báo thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của Cục Hóa chất - Bộ ...(21/01/2020) - Thông báo thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của Cục Hóa chất - Bộ Công Thương
Thông báo về việc khai báo hằng năm các hóa chất Bảng thuộc diện kiểm soát của Công ước ...(03/01/2020) - Thông báo về việc khai báo hằng năm các hóa chất Bảng thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học
Kỷ niệm 11 năm ngày thành lập Cục Hóa chất , Bộ Công Thương (02⁄01⁄2009 - 02⁄01⁄2020)(02/01/2020) - Ngày 02⁄01⁄2020, Cục Hóa chất - Bộ Công Thương kỷ niệm 11 năm ngày thành lập (2009-2020), Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đến thăm và chúc mừng.
Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 20120(31/12/2019) - Ngày 30⁄12, Cục Hóa chất đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An dự và chủ trì hội nghị
Kỷ niệm 11 năm ngày thành lập Cục Hóa chất , Bộ Công Thương (02⁄01⁄2009 - 02⁄01⁄2020)
(02/01/2020) - Ngày 02⁄01⁄2020, Cục Hóa chất - Bộ Công Thương kỷ niệm 11 năm ngày thành lập (2009-2020), Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đến thăm và chúc mừng.
Ngành Công Thương hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy
(24/06/2015) - Vừa qua, tại Lào Cai, đã diễn ra Hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm, HIV⁄AIDS, do Ban chỉ đạo phòng, chống HIV⁄AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của Bộ Công Thương, Tập đoàn Hóa chất ...
Đối thoại chính sách lần thứ 8 giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế Công nghiệp và ...
(19/12/2019) - Đối thoại chính sách lần thứ tám đã được tổ chức tại tại Tokyo, Nhật Bản trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản (METI) ...

Số ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
81/2019/NĐ-CP Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 11/11/2019
71/2019/NĐ-CP Nghị định quy định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ ... 30/08/2019
415/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực ... 31/01/2018
416/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị ... 31/01/2018
08/2018/TT-BTC Thông tư quy định mức thu. chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt ... 25/01/2018
32/2017/TT-BCT Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị ... 28/12/2017
113/2017/NĐ-CP Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất 09/10/2017
3828/QĐ-BCT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hóa chất 03/10/2017
43/2017/NĐ-CP Nghị định về nhãn hàng hóa 14/04/2017
42/2017/NĐ-CP Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59⁄2015⁄NĐ-CP ngày 18 tháng 6 ... 05/04/2017